Chyba:
Přímý přístup není podporován. Chcete-li se přihlásit k určité službě, navštivte prosím tuto službu jako první.

Domů ] 
Vzdálený přístup k elektronickým informačním zdrojům (EIZ)

Podmínky využívání

Vzdálený přístup k EIZ je povolen pouze registrovaným uživatelům Knihovny Akademie věd ČR, v. v. i. (dále jen KNAV), kteří mají platný čtenářský průkaz. Pro přihlášení je nutné zadat uživatelské jméno a heslo. Registraci pro vzdálený přístup k EIZ lze uskutečnit bez fyzické návštěvy KNAV (více zde).

Využívání EIZ se řídí podmínkami definovanými v příslušných licenčních smlouvách. Uživatel se svým přihlášením zavazuje dodržovat tyto podmínky a Knihovní řád. Jedná se především o dodržování následujících podmínek:

  • obsah EIZ je určen pouze pro výukové, studijní nebo vědecké účely a pro osobní potřebu uživatelů, nelze je v žádném případě využívat ke komerčním účelům;
  • není povoleno stahovat celý obsah EIZ, nebo jeho podstatné části, zejména kopírovat celá čísla elektronických časopisů;
  • není povoleno získaná data dále kopírovat, rozmnožovat, distribuovat nebo jinak reprodukovat ani zpřístupňovat třetím osobám;
  • není povoleno získaná data předávat k využití jakoukoliv placenou službou nebo k jakékoliv další distribuci.